Eindhoven Noord Ondernemers heet u van harte welkom!

ENO, met meer dan 40 deelnemers, stelt zich ten doel de gezamenlijke belangen te behartigen van de bedrijven; belangen die vaak een gemeenschappelijke karakter dragen. Onder ENO vallen de bedrijventerreinen Kapelbeemd, Achtse Barrier, Driehoeksbos en Autowijk Noord.

Driemaal per jaar komen de leden bijeen, waarbij centraal staat de bespreking en het vinden van de juiste oplossing voor een aantal lokale aangelegenheden, die van belang zijn voor de op bedrijventerreinen gevestigde bedrijven.

Hiernaast wordt steeds getracht een actueel en interessant onderwerp aan te snijden, waarvoor een specifiek deskundige kan worden uitgenodigd.

Deze bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats op locatie bij een van de gevestigde bedrijven.

Met name het bestuur overlegt met tal van instanties over verkeersvoorzieningen, economische aangelegenheden, vestigingsmogelijkheden, bewegwijzering, etc.