Het virtueel mobiliteitscentrum van Werkboulevard 2.0 is online:www.werkboulevard.nl

BuitenBeter-app
Via uw smartphone kunt u nu rechtstreeks en met het grootste gemak een probleem melden bij de gemeente Eindhoven. Via www.buitenbeter.nl kunt u deze app downloaden. Hoe werkt het? 
U maakt met uw telefoon een foto van de situatie, bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of graffiti. Vervolgens wordt op basis van GPS automatisch de locatie vastgelegd. U kunt de situatie daarna rubriceren en de melding verzenden. Deze gaat automatisch naar de juiste gemeente en verschijnt rechtstreeks bij de gebiedsbeheerder op het computerscherm, inclusief foto en locatie. Beoordeling en vervolgactie kunnen zo veel sneller worden ingezet. De gemeente Eindhoven is bovendien een van de gemeenten die via hetzelfde medium laat zien wanneer uw melding is afgehandeld. 

Meldingsnummers:
Meldingsnummer klachten: 14 040 
U kunt hier al uw klachten over onregelmatigheden op/in de openbare weg, trottoir, groen etc. melden.
Meldingsnummer lichtmasten: 040-2432222 (Endinet).
Bij vermelden van gebreken en/of schade aan de lichtmasten dient u altijd het lichtmastnummer te vermelden.

GVE BV is van de aangesloten bedrijventerreinen, van ons dus! Wij zijn aandeelhouder van GVE en hiermee willen we u, onze leden, faciliteren met het glasvezelnetwerk op ons terrein. De infrastructuur is inmiddels aangelegd en uitgerold en GVE is druk doende met het benaderen van bedrijven die op dit moment nog geen aansluiting hebben. Wat u in de toekomst gaat betalen is natuurlijk afhankelijk van het aantal aansluitingen. Na break-even (2011) zal GVE winst ‘draaien’ die uiteraard terug zal vloeien naar de aandeelhouders (de 5 aangesloten bedrijventereinen). Het is de intentie om het vaste tarief voor de aangesloten bedrijven op termijn substantieel te verlagen.
Voor vragen over GVE, aansluiting op het netwerk, diensten(leveranciers), klachten, etc…. kunt u direct contact opnemen met Marc Kuipers (Directeur GVE) Mobiel ((06) 21 10 60 12 of per e-mail: m.kuipers@glasvezeleindhoven.nl
Voor meer informatie of om u aan te melden op de nieuwsbrief: www.glasvezeleindhoven.nl

Het ondernemersplein van de gemeente Eindhoven is te bereiken via www.eindhoven.nl/ondernemersplein of telefonisch: 14040.